مجله گردشگری

جاذبه های طبیعی نوشهر

این شهردر سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و در زمان پهلوی اول با ایجاد بندر نوشهر و یک سلسله اقدامات عمرانی با هویت شهری در کنار بافت روستائی به نام نوشهر نام گذاری شد .

شهر تجاری بندر عباس

بندرعباس شهری مهمانپذیر و دیدنی در جنوب سرزمین پهناور ایران، انتخابی مناسب برای یک سفر به یادماندنی می باشد.